สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   รายงานผล KPIs  |   ติดต่อเรา  |   Login


รายการไฟล์เสียงทั้งหมด


1   24 พฤษภาคม 2558 งานวิจัย การสร้างเครือข่ายครูใน 3 จังหวัดโดยใช้สื่อเป็นตัวข   
2   17 พฤษภาคม 2558 งานวิจัยเสียงสะท้อนจากเด็กนอกระบบกลับสู่ชุมชน(ตอน2)   
3   10 พฤษภาคม 2558 งานวิจัยเสียงสะท้อนจากเด็กนอกระบบกลับสู่ชุมชน(ตอน1)   
4   3 พฤษภาคม 2558 งานวิจัยความหลากหลายที่ไม่หลากหลาย   
5   26 เมษายน 2558 งานวิจัยด้านสังคมศาสตร์ของนักศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน   
6   19 เมษายน 2558 วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์และแนวโน้มต่อหลังจากแถลงผลการ   
7   12 เมษายน 2558 เปิดผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีบ้านโต๊ะชูด ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ   
8   5 เมษายน 2558 ผลการสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านอิสลามศึกษา ครั้งที่ 3   
9   29 มีนาคม 2558 ผลการสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านอิสลามศึกษา   
10   22 มีนาคม 2558 รุปประเด็นจากการจัดบรรยายสาธารณะ เมื่อทหารทำงานสันติภาพ   
11   15 มีนาคม 2558 การรู้เท่าทันสื่อ และการเผยแพร่ภาพ ข้อความ ผ่านสื่อโซเซียลม   
12   8 มีนาคม 2558 ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง วิธีการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวของผู้ก่อ   
13   1 มีนาคม 2558 การศึกษาและการพัฒนาสื่อเพื่อสันติภาพ   
14   22 กุมภาพันธ์ 2558 การจัดบรรยายสาธารณะ เมื่อทหารทำงานสันติภาพ   
15   15 กุมภาพันธ์ 2558 การเปิดรับสื่อผ่านโซเซียลมีเดีย การรู้เท่าทันสื่อ และกา   
16   8 กุมภาพันธ์ 2558 ความคืบหน้าการพูดคุยสันติสุข แนวโน้ม และการประเมินสถานก   
17   1 กุมภาพันธ์ 2558 ายงานสถานการณ์เด็กในพื้นที่ความขัดแย้ง ปี 2557   
18   25 มกราคม 2558 รายงานสถานการณ์เด็กในพื้นที่ความขัดแย้งปี 2557   
19   18 มกราคม 2558 นำเสนอข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้   
20   11 มกราคม 2558 การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ชายแดนใต้ปี 2558   
21   4 มกราคม 2558 ฐานข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์ความไม่สงบและการให้ความช่วยเ   
22   28 ธันวาคม 2557 องค์ความรู้ด้านสังคมศาสตร์กับการจัดการช่วยเหลือเยียวยา   
23   21 ธันวาคม 2557 มอบทุนแก่นักศึกษา 3 มหาวิทยาลัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้   
24   14 ธันวาคม 2557 ร่างรายงานข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการสื่อสารเพื่อหนุนเ   
25   7 ธันวาคม 2557 ผลการศึกษาวิจัยเรื่องสุขภาพจิตของครู นักเรียน บุคลากรทางกา   
26   30 พฤศจิกายน 2557 การเสวนา IS ISIS ผลกระทบต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   
27   23 พฤศจิกายน 2557 การเสวนารวมพลังเครือข่ายผู้หญิงและเด็กเยาวชน   
28   16 พฤศจิกายน 2557 ผลการประชุมเรื่องการศึกษาและผลกระทบจากความรุนแรงและเหต   
29   9 พฤศจิกายน 2557 วิเคราะห์บทบาทพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี หลังลง   
30   2 พฤศจิกายน 2557 การเสวนาอภิปรายสรุป 40 ปี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
31   26 ตุลาคม 2557 ผลการวิจัยการยกระดับการท่องเที่ยวใน 5 จชต.ตอนที่2   
32   19 ตุลาคม 2557 ผลการวิจัยการยกระดับการท่องเที่ยวใน 5 จชต.ตอนที่1   
33   12 ตุลาคม 2557 เรียนรู้ เข้าใจ ประวัติศาสตร์ปัตตานี และ แหล่งอารยธรรมโบราณ   
34   5 ตุลาคม 2557 บทบาทการทำงานของ อ.อัฮหมัดสมบูรณ์ บัวหลวง นักวิชาการอิสระ   
35   28 กันยายน 2558 สรุปผลการประชุมวิชาการนานาชาติฯ 21-22 สิงหาคม 2557 ณ ม.อ.ปัตตานี   
36   21 กันยายน 2557 สรุปผลการประชุมวิชาการนานาชาติฯ 21-22 สิงหาคม 2557 ณ ม.อ.ปัตตานี   
37   14 กันยายน 2557 สรุปผลการประชุมวิชาการนานาชาติฯ 21-22 สิงหาคม 2557 ณ ม.อ.ปัตตานี   
38   7 กันยายน 2557 สรุปผลการประชุมวิชาการนานาชาติฯ 21-22 สิงหาคม 2557 ณ ม.อ.ปัตตานี   
39   31 สิงหาคม 2557 สรุปผลการประชุมวิชาการนานาชาติฯ 21-22 สิงหาคม 2557 ณ ม.อ.ปัตตานี   
40   17 สิงหาคม 2557 ลการศึกษาและนวัตกรรมที่เด่นในงาน ม.อ.วิชาการ ปี 2557   
41   10 สิงหาคม 2557 การวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ในช่วงเดือนรอมฎอนปี 2557   
42   3 สิงหาคม 2557 - บทบาทการสื่อสารต่อกระบวนการสันติภาพ   


สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667