สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   รายงานผล KPIs  |   ติดต่อเรา  |   Loginค้นหาข่าวตามประเภท   หรือ    ขอเชิญร่วมเวทีเครือข่ายประชาสังคมกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคประชาชน ครั้งที่ 5     ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงข้อมูลด้วยภาพ Data Methodology & Visualization    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญเข้าร่วมฟังเวทีเสวนาทางวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ"วิทยาศาสตร์ของคนในดินแดนชายขอบ"    ข่าวประชาสัมพันธ์
    เชิญร่วมฟังเสวนา ACEH PATANI ตอนเหนือของอินโดฯ ชายแดนใต้ของไทย คนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าในการเปลี่ยนแปลง    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา เรื่อง     ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญร่วมงานเสวนาและเปิดตัวหนังสือ    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญร่วมกิจกรรม "จิบชาจับตาเจนิวา#2"    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Publishing in Foreign Academic Journals”     ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ "พื้นที่การเมืองของภาคประชาสังคมในความขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี"    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสวนาทางวิชาการและเวทีสาธารณะเรื่อง นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในยุคทรัมป์ฯ    ข่าวประชาสัมพันธ์
    รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 1“ Publishing in Foreign Academic Journals”     ข่าวประชาสัมพันธ์
    PNC2017 : ม.อ.ปัตตานีจัดเวทีใหญ่รับปี 60 หวังร่วมเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งสู่สันติภาพ     ข่าวประชาสัมพันธ์
    ม.อ.ปัตตานีระดมนักวิชาการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เปลี่ยนผ่านความขัดแย้งสู่สันติสุขด้วยสันติวิธี    ข่าวประชาสัมพันธ์
    รวมบทคัดย่อ การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง 1    บทความทางวิชาการ
    ขอเชิญร่วมฟังเสวนา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนภาคประชาชนในกระบวนการสันติภาพ: ฟิลิปปินส์ เมียนมา และจังหวัดชายแดนภาคใต้    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ PNC2017    ข่าวประชาสัมพันธ์
    แจ้งเปลี่ยนสถานที่แถลงข่าว!    ข่าวประชาสัมพันธ์
    เมื่อเสียงของประชาชนคือเสียงแห่งสันติที่ต้องรับฟัง    บทความทางวิชาการ
    เมื่อสันติภาพเดินหน้า: การปรับตัวของผู้คนภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งในรอบปีที่ผ่านมา    บทความทางวิชาการ
    จากเคแอลสู่กัมปง: 1 ปี ‘สันติสนทนา’ ในชุมชนของเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้    บทความทางวิชาการ
    สำรวจกระบวนการสันติภาพต่างประเทศที่โดดเด่นในปี 2015 : 1 ความหวัง 3 ความท้าทาย    บทความทางวิชาการ
    ค้ำกระบวนการสันติภาพให้คงอยู่: ความจำเป็นและเรื่องท้าทายของโครงสร้างเพื่อรองรับสันติภาพ    บทความทางวิชาการ
    ฐานข้อมูล DSID: การวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบปี 2558    ผลงานวิจัย
    19 ประเด็นกับความแปรปรวนที่เป็นพิษ: บทวิเคราะห์สถานการณ์ชายแดนใต้ในวันที่สภาวะคงที่กำลังเปลี่ยนไป    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ “คุณจะหมดอำนาจทันทีเมื่อใช้ความรุนแรง”     บทความทางวิชาการ
    การประชุมนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 เรื่อง “สันติศึกษาและการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างสังคมแห่งสันติภาพ”    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "การปฏิรูปความมั่นคงกับสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี"    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญร่วมฟังเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการ"ห้องเรียนสันติภาพเพื่อการพัฒนางานสังคมสงเคราะห์"    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี กับรางวัลนักวิจัยดีเด่นคณะรัฐศาสตร์    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญร่วมงาน วันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี ครั้งที่ 3 และสมัชชาสันติภาพ 2016    ข่าวประชาสัมพันธ์
    งานแถลงข่าวการเตรียมลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชน    ข่าวประชาสัมพันธ์
    12 ประเด็นเด่นปี 2558 ในเวทีสาธารณะชายแดนใต้/ปาตานี    ผลงานวิจัย
    ทำความรู้จัก ‘Peace Poll’ โพลล์หนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ    ผลงานวิจัย
    การวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2558 Deep South Incident Database (DSID)    ผลงานวิจัย
    ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะศึกษาและดำเนินงานวิจัยในช่วงปี 2559-2572    ข่าวเกี่ยวกับวิจัย
    ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายสาธารณะ "ทำความรู้จักสำนักงานเลขานุการสันติภาพแห่งรัฐบาลฟิลิปปินส์ (OPAPP)    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญร่วมฟังบรรยายสาธารณะ "เมื่อเสียงผู้หญิงถูกรับฟังและทำตาม : เรียนรู้กลยุทธการเคลื่อนไหวจากประสบการณ์ในอินโดนีเซีย"    ข่าวประชาสัมพันธ์
    สำนักวิจัยและพัฒนา ประกาศทุนสนับสนุน ประจำปี 2559    ข่าวเกี่ยวกับวิจัย
    ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2559    ข่าวเกี่ยวกับวิจัย
    ผอ.สถานวิจัยความขัดแย้งฯ ม.อ.ชี้ทั้ง 2 ฝ่ายอาจตั้งกรรมการร่วมติดตามข้อแลกเปลี่ยน “พื้นที่ปลอดภัย” ระหว่างพูดคุยสันติสุขปลายเดือนนี้ และยกเว้นการจับกุมมาร่าปตานีที่ร่วมโต๊ะคุย    ข่าวประชาสัมพันธ์
    การประชุมวิชาการนานาชาติ "สังคมมุสลิม ความรู้ และการสร้างสันติภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" (Muslim Societies, Knowledge and Peacebuilding in Southeast Asia)    ข่าวประชาสัมพันธ์
    รวมลิงค์ข่าว จาก การงานแถลงข่าวผลการสํารวจ “CSCD Peace Survey 2015: ฟังเสียงประชาชนชายแดนใต/ปาตานี”     ผลงานวิจัย
    ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงข่าวผลการสํารวจ “CSCD Peace Survey 2015: ฟงเสียงประชาชนชายแดนใต้/ปาตานี”    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุนสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยจากประเทศฝรั่งเศส    ข่าวเกี่ยวกับวิจัย
    เรื่อง : ผลการสำรวจ สถานวิจัยความขัดแย้งฯ : ระบุว่าคนในพื้นที่ชายแดนใต้ยังคงยอมรับและเชื่อมั่นในกระบวนการสันติภาพ    ข่าวประชาสัมพันธ์
    เมื่อมุสลิมเผชิญความขัดแย้ง : คิดใคร่ครวญถึง ‘หลักเจตนารมณ์แห่งชารีอะห์’ ในประสบการณ์ของมุสลิมตะวันตก    ข่าวประชาสัมพันธ์
    วช. แจ้งชี้แจงแนวทางในการนำเสนอทุนการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559    ข่าวเกี่ยวกับวิจัย
    " มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558" ( Thailand Reserch Expo 2015)    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ความยุติธรรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านควรมีบทบาทอย่างไรในชายแดนใต้    บทความทางวิชาการ
    สันติภาพที่ยากจะปฏิเสธ: ความย้อนแย้งของ ‘สมมติฐานข้าศึก’ และ ‘พลังถ่วงดุลภายใน’ ของความรุนแรงชายแดนใต้/ปาตานี    บทความทางวิชาการ
    ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวหนังสือและเวทีเปิดประเด็น "บทสนทนาที่ชายแดนใต้: คนหนุ่มสาวมุสลิมกับโลกสมัยใหม่"    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ภวส. ประกาศการสนับสนุนทุนวิจัย/พัฒนางานด้านสารเสพติด ครั้งที่ 2    ข่าวเกี่ยวกับวิจัย
    สำนักวิจัยและพัฒนา ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560    ข่าวเกี่ยวกับวิจัย
    ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2558    ข่าวประชาสัมพันธ์
    การบรรยายสาธารณะ "พื้นที่ปลอดภัย, สภาวะคุ้มกันทางกฎหมาย กับความยุติธรรมเพื่อการเปลี่ยนผ่าน:สู่ลู่ทางของการต่อรองและการรับผิดชอบทางการเมือง"    ข่าวประชาสัมพันธ์
    Exclusive ! พ.อ.ดิ๊กสัน พี เฮอร์โมโซ : “ความขัดแย้งต้องเอาชนะด้วยสันติภาพไม่ใช่สงคราม”     บทความทางวิชาการ
    ขอเชิญร่วมลงทะเบียนเข้างาน "วันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี " เหลือเวลาเพียง3 วันเท่านั้น !!     ข่าวประชาสัมพันธ์
    การบรรยายสาธารณะ “เมื่อทหารทำงานสันติภาพ : บทเรียนและประสบการณ์ จากมินดาเนา”     ข่าวประชาสัมพันธ์
    ประกาศรับสมัคร!!! ผู้จัดการโครงการของทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป(EU) เพื่อทำงานให้กับสถานวิจัยความขัดแย้งฯ    ข่าวประชาสัมพันธ์
    “ไม่อาจการันตีสันติภาพได้ นอกจากประชาชนลงมือสร้างเอง” บทเรียนจากนักเคลื่อนไหวโคลัมเบีย    บทความทางวิชาการ
    การบรรยายสาธารณะ "สงครามกองโจรและกระบวนการสันติภาพในโคลัมเบีย: เราจะทำงานร่วมกัน (กับศัตรู) ได้อย่างไร?    ข่าวประชาสัมพันธ์
    การวัดสันติภาพ (1): ปูพื้นฐานสร้างความเข้าใจ    บทความน่ารู้
    โนอาห์ ซาลาเมห์: ความแตกต่างระหว่างสันติภาพและกระบวนการสันติภาพในกรณีปาเลสไตน์    บทความทางวิชาการ
    ข้อคิดจากรายงานประจำปีว่าด้วยกระบวนการสันติภาพ 2014    บทความน่ารู้
    ขอเชิญผู้สนจเข้าร่วมฟังการเสวนาเรื่อง "ISIS-IS" ผลกระทบต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    ข่าวประชาสัมพันธ์
    วันนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของหนังสือ "บทเรียนสันติภาพ" ได้แล้ว     ข่าวประชาสัมพันธ์
    เก็บความ ‘บนเส้นทางสันติภาพ: ชายแดนใต้/ปาตานีในสถานการณ์ใหม่’    บทความทางวิชาการ
    กอ.รมน.ยืนยันเดินหน้ากระบวนการสันติภาพต่อ ภาคประชาสังคม แนะรัฐตั้งองค์กรเพื่อสันติภาพทำงานจริงจัง ยกเลิกกฎอัยการศึกเพื่อเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนมีส่วนร่วม    บทความน่ารู้
    3 กูรูด้าน “การสื่อสาร ความขัดแย้ง และสันติภาพ” ที่ทุกคนควรอ่าน    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Communication,Conflicts and Peace Processes : Landscape of Knowledge from Asia and the Deep South of Thailand, 21-22 August 2014 at Prince of Songkla University, Pattani Campus    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานเงินรายได้ตำแหน่งอาจารย์นักวิจัย     ข่าวประชาสัมพันธ์
    การประชุมเชิงปฏิบัติการ "อ่านสถานการณ์รอมฎอน" เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล DSID ในการหนุนเสริมสันติภาพ    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ญานวิทยาของปรากฏการณ์วิทยาและระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์    ข่าวประชาสัมพันธ์
    หากถอนทหารออกจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ สันติภาพจะเกิดขึ้นจริงหรือ    บทความน่ารู้
    An Inconvenient Truth about the Deep South Violent Conflict: A Decade of Chaotic, Constrained Realities and Uncertain Resolution    บทความวิจัย
    ภาวะไร้สมดุลของการสื่อสารในกระบวนการสันติภาพ    บทความทางวิชาการ
    ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559    ข่าวเกี่ยวกับวิจัย
    สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุน The JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program ประจำปี 2558 จาก วช.    ข่าวเกี่ยวกับวิจัย
    วาทกรรมสื่อมวลชนในกระบวนการสันติภาพสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2556 Media Discourse on Peace Process in Southern Thailand 2013    บทความวิจัย
    สถานวิจัยความขัดแย้งฯ เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์นักวิจัย จำนวน 2 อัตรา     ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมวันสื่อสันติภาพ" PPP 101: 10 ปีความรุนแรง 1ปีสนามสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญร่วมงานเปิดตัวหนังสือ การบริหาร การกระจายซากาตและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กรณีศึกษาเขตพื้นที่บริหารของสหพันธรัฐมาเลเซีย (ฉบับแปลภาษาไทย)    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ Right to Self-Determination:ประเด็นใจกลางความขัดแย้งและการกำหนดอนาคตของชายแดนใต้/ปาตานี    ข่าวประชาสัมพันธ์
    'ดร.วัน' ชี้ ชนชั้นนำทางศาสนา คือ กถญแจแก้ปัญหาชายแดนใต้    ข่าวประชาสัมพันธ์
    "ทำความเข้าใจการเมืองของ ‘ปาตานี’ ผ่านชนชั้นนำและโครงสร้างสังคมมลายู"    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมอาหารและวัฒนธรรมมุสลิมไทย ครั้ที่5"    ข่าวประชาสัมพันธ์
    เอกสารประกอบราชดำเนินสนทนา "ประสบการณ์กระบวนการสันติภาพ: บทเรียนจากต่างประเทศสู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้"/โดย เมธัส อนุวัตรอุดม    บทความน่ารู้
    รายงานผลการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้     บทความน่ารู้
    ชุดความรู้พื้นฐานแนวคิดการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี/โดย เมธัส อนุวัตรอุดม    บทความทางวิชาการ
    K4DS Post ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2556    บทความวิจัย
    ขอเชิญร่วมงานกรประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ.2556    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อสถานการณ์ความไม่สงบ และกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่2    ผลงานวิจัย
    ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อสถานการณ์ความไม่สงบ และกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่1    ผลงานวิจัย
    ประกาศรับสมัครทุนในโปรแกรม PPP year 2014/2015 TRF- DAAD Research Based Mobility Scheme     ข่าวเกี่ยวกับวิจัย
    เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASIAN)    บทความน่ารู้
    การศึกษาวิจัยประเมินผลกระทบของพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน    ผลงานวิจัย
    โครงการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า/ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ฯ    ผลงานวิจัย
    สถานวิจัยความขัดแย้งฯ ประกาศรับสมัครทุนระดับบัณฑิตศึกษา    ทุนวิจัย
    บทเรียน 10 ประการ: กระบวนการสันติภาพกับบทบาทและพื้นที่กลางของ ‘คนใน’    บทความทางวิชาการ
    สถาบันสันติศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การแก้ไขความขัดแย้งและสันติวิธี"    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง"ความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพในสถานการณ์สากล "    ข่าวประชาสัมพันธ์
    สถาบันสันติศึกษา วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การแก้ไขความขัดแย้งและสันติวิธี"    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง"ความขัดแย้งและกระบวนการสันติภาพในสถานการณ์สากล "    ข่าวประชาสัมพันธ์


สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667