สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   รายงานผล KPIs  |   ติดต่อเรา  |   Login


รายการไฟล์ VDO ทั้งหมด


1   PNC 2017 Trip in Pattani    
2   PNC 2017_closing   
3   Public Forum on “Politicization: How can Political Violence be transformed?" (PNC 2017)   
4   PNC2017   
5   นักข่าวพลเมือง...พลังพลเมืองสร้างสันติภาพ ไร้ความรุนแรง   
6   สื่อสันติภาพชายแดนใต้ กับงานประชุมวิชาการนานาชาติ CCPP   
7   รายการหน้าที่พลเมือง "นโยบายแก้ปัญหาไฟใต้" 4 พ.ค.57   
8   เส้นทางการเมืองสู่การเลือกตั้งและปฏิรูป : ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี   
9   สันติภาพ..."ใต้" ?   
10   9 ปี ความรุนแรงภาคใต้ 1/6 - ผศ.ดร.ศรีสมภพ   


สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667