งาน "มหกรรมวันสื่อสันติภาพ" PPP 101: 10 ปีความรุนแรง 1ปีสนามสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี
เริ่มกิจกรรม : 2014-02-27 | สิ้นสุดกิจกรรม : 2014-02-28
 
"มหกรรมวันสื่อสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี" PPP 101: 10 ปี ความรุนแรง, 1 ปี สนามสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เขียนเมื่อ : 1392777733