เสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อRight to Self-Determination:ประเด็นใจกลางความขัดแย้งและการกำหนดอนาคตของชายแดนใต้/
เริ่มกิจกรรม : 2014-02-05 | สิ้นสุดกิจกรรม : 2014-02-05
 
เสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อRight to Self-Determination:ประเด็นใจกลางความขัดแย้งและการกำหนดอนาคตของชายแดนใต้/ปาตานี ณ ณ ห้องประชุมศรีนครา คณะรัฐศาสตร์ (อาคารใหม่ใกล้ วอศ.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เขียนเมื่อ : 1392777875