โครงการ“อบรมแกนนำเยาวชนเพื่อหนุนเสริมสันติภาพในปาตานี”
เริ่มกิจกรรม : 2014-04-26 | สิ้นสุดกิจกรรม : 2014-04-27
 
โครงการ“อบรมแกนนำเยาวชนเพื่อหนุนเสริมสันติภาพในปาตานี” ณ ดีอามานรีสอร์ท อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

เขียนเมื่อ : 1401854483