งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Communication,Conflicts and Peace Processes
เริ่มกิจกรรม : 2014-08-21 | สิ้นสุดกิจกรรม : 2014-08-22
 
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Communication,Conflicts and Peace Processes : Landscape of Knowledge from Asia and the Deep South of Thailand, 21-22 August 2014 at Prince of Songkla University, Pattani Campus

เขียนเมื่อ : 1404892231