การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ญานวิทยาของปรากฏการณ์วิทยาและระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศา
เริ่มกิจกรรม : 2014-07-18 | สิ้นสุดกิจกรรม : 2014-07-18
 
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ญานวิทยาของปรากฏการณ์วิทยาและระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ห้องชั้น1 อาคารส่วนที่2 วิทยาลัยอิสลามศึกษา (หลังเก่า)

เขียนเมื่อ : 1405570882