สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   รายงานผล KPIs  |   ติดต่อเรา  |   Login
  

  
 
   ข้อมูลทั่วไป

   วิสัยทัศน์และพันธกิจ

   บุคลากร

   คณะกรรมการ

    ติดต่อเรา     
   
     
     ขอเชิญเข้าร่วมงานวงเวียนวิจัย ครั้งที่ 1 - อิสลามในความเคลื่อนไหว  
     
           
    ขอเชิญร่วมเวทีเครือข่ายประชาสังคมกับการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคประชาชน ครั้งที่ 5    
 
    ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงข้อมูลด้วยภาพ Data Methodology & Visualization    
 
    ขอเชิญเข้าร่วมฟังเวทีเสวนาทางวิทยาศาสตร์ ในหัวข้อ"วิทยาศาสตร์ของคนในดินแดนชายขอบ"    
 
      ++ อ่านข่าวทั้งหมด ++    
           
++ ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะศึกษาและดำเนินงานวิจัยในช่วงปี 2559-2572

++ สำนักวิจัยและพัฒนา ประกาศทุนสนับสนุน ประจำปี 2559

++ ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปี 2559

++ ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุนสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยจากประเทศฝรั่งเศส

++ วช. แจ้งชี้แจงแนวทางในการนำเสนอทุนการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559

++ ภวส. ประกาศการสนับสนุนทุนวิจัย/พัฒนางานด้านสารเสพติด ครั้งที่ 2

++ สำนักวิจัยและพัฒนา ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2560

++ การวัดสันติภาพ (1): ปูพื้นฐานสร้างความเข้าใจ

++ ข้อคิดจากรายงานประจำปีว่าด้วยกระบวนการสันติภาพ 2014

++ กอ.รมน.ยืนยันเดินหน้ากระบวนการสันติภาพต่อ ภาคประชาสังคม แนะรัฐตั้งองค์กรเพื่อสันติภาพทำงานจริงจัง ยกเลิกกฎอัยการศึกเพื่อเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนมีส่วนร่วม

++ หากถอนทหารออกจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ สันติภาพจะเกิดขึ้นจริงหรือ

++ เอกสารประกอบราชดำเนินสนทนา "ประสบการณ์กระบวนการสันติภาพ: บทเรียนจากต่างประเทศสู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้"/โดย เมธัส อนุวัตรอุดม

++ รายงานผลการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

++ เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASIAN)

++ ฐานข้อมูล DSID: การวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในรอบปี 2558

++ 12 ประเด็นเด่นปี 2558 ในเวทีสาธารณะชายแดนใต้/ปาตานี

++ ทำความรู้จัก ‘Peace Poll’ โพลล์หนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ

++ การวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2558 Deep South Incident Database (DSID)

++ รวมลิงค์ข่าว จาก การงานแถลงข่าวผลการสํารวจ “CSCD Peace Survey 2015: ฟังเสียงประชาชนชายแดนใต/ปาตานี”

++ ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อสถานการณ์ความไม่สงบ และกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่2

++ ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อสถานการณ์ความไม่สงบ และกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่1 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พูดดีมีสาระ : “พูดอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ” เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2561
 
ประมวลภาพ วงเวียนวิจัย ครั้งที่ 1 - อิสลามในความเคลื่อนไหว
 
ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงข้อมูลด้วยภาพ
 
 


24 พฤษภาคม 2558 งานวิจัย การสร้างเครือข่ายครูใน 3 จังหวัดโดยใช้สื่อเป็นตัวข<< พฤศจิกายน 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
เรื่อง วันที่
งานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Communication,Conflicts and Peace Processes   21 ส.ค. 57 - 22 ส.ค. 57
สอบคัดเลือกข้อเขียนและสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์นักวิจัย   20 ก.ค. 57 - 20 ก.ค. 57
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ญานวิทยาของปรากฏการณ์วิทยาและระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศา   18 ก.ค. 57 - 18 ก.ค. 57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์นักวิจัย   23 มิ.ย. 57 - 23 มิ.ย. 57
โครงการอบรมกระบวนการสันติภาพในชายแดนใต้   08 พ.ค. 57 - 08 พ.ค. 57
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์นักวิจัย 2 ตำแหน่ง   01 พ.ค. 57 - 06 มิ.ย. 57
โครงการ“อบรมแกนนำเยาวชนเพื่อหนุนเสริมสันติภาพในปาตานี”   26 เม.ย. 57 - 27 เม.ย. 57
งาน "มหกรรมวันสื่อสันติภาพ" PPP 101: 10 ปีความรุนแรง 1ปีสนามสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี   27 ก.พ. 57 - 28 ก.พ. 57
งานเปิดตัวหนังสือ การบริหาร การกระจายซากาตและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กรณีศึกษาเขตพื้   12 ก.พ. 57 - 12 ก.พ. 57
เสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อRight to Self-Determination:ประเด็นใจกลางความขัดแย้งและการกำหนดอนาคตของชายแดนใต้/   05 ก.พ. 57 - 05 ก.พ. 57

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิทยาการจัดการ

deep south watch

ศูนย์ข่าวอิศรา

deep south watch

Statistics
วันนี้
41
เมื่อวาน
27
เดือนนี้
608
เดือนที่แล้ว
825
ปีนี้
9,601
ปีที่แล้ว
10,402
รวมทั้งหมด
59,419


สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667