สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   รายงานผล KPIs  |   ติดต่อเรา  |   Login  
 
   ข้อมูลทั่วไป

   วิสัยทัศน์และพันธกิจ

   บุคลากร

   คณะกรรมการ

    ติดต่อเรา


ผู้อำนวยการ


ชื่อ - นามสกุล :
ผศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
(Asst. Prof.Srisompob Jitpiromsri,Ph.D.)
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการ
คณะรัฐศาสตร์
Email :
jsrisomp@bunga.pn.psu.ac.th


ผู้เชียวชาญต่างประเทศอาจารย์นักวิจัย


ชื่อ - นามสกุล :
นางฟารีดา ปันจอร์
(Mrs.Fareeda Panjor)
ตำแหน่ง :
อาจารย์นักวิจัย

Email :
fareeda028@gmail.com


เจ้าหน้าที่


ชื่อ - นามสกุล :
นายอาวุธ ยีสมัน
(Mr.Awoot Yeesaman)
ตำแหน่ง :
นักวิชาการเงินและบัญชี

Email :
ysm.awoot@gmail.com
เบอร์ติดต่อ :
1985      
 


สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667