สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   รายงานผล KPIs  |   ติดต่อเรา  |   Loginบรรยายสาธารณะ เรื่อง "เมื่อผู้หญิงออกแรงผลักดัน: บทบาทของกลุ่มผู้หญิงในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในอาเจะห์"

รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ร่วมกับ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ จัดโครงการบรรยายสาธารณะ เรื่อง "เมื่อผู้หญิงออกแรงผลักดัน: บทบาทของกลุ่มผู้หญิงในการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งในอาเจะห์"  โดย ชาเดีย มัรฮาบัน ที่ปรึกษาองค์กรคนกลางไร้พรมแดน
แปลโดย ดร.อัมพร หมาดเด็น
นำการถกเถียงโดย รอฮานี จือนารา
                                                       

* คลิกที่รูปภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ *สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667