สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   รายงานผล KPIs  |   ติดต่อเรา  |   Loginงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PNC 2017

รายละเอียด :

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Political Transition, Non-violence and Communication in Conflict Transformation” (PNC 2017) จัดขึ้้นระหว่างวันที่ 24 -26 มกราคม 2560 ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเปิดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างนักวิชาการที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง และประมวลองค์ความรู้ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง การไม่ใช้ความรุนแรง และการสื่อสาร   โดยมีผู้เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ทั้งนักวิชาการ  ผู้แทนจากหน่วยงานราชการ ผู้แทนจากสถานทูต ผู้สื่อข่าว และผู้สนใจทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ กว่า 800 คน 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

* คลิกที่รูปภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ *สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667