สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   รายงานผล KPIs  |   ติดต่อเรา  |   Loginบรรยายสาธารณะหัวข้อ “ปลายทางความขัดแย้ง : จะจบด้วยสันติภาพผ่านการเจรจาหรือด้วยชัยชนะฝ่ายเดียว?”

รายละเอียด :

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ร่วมกับ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ จัดโครงการบรรยายสาธารณะหัวข้อ “ปลายทางความขัดแย้ง : จะจบด้วยสันติภาพผ่านการเจรจาหรือด้วยชัยชนะฝ่ายเดียว?”  โดย Dr.Elin Bjarnegard กับ Dr.Erik Melander
ล่ามแปลโดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถานวิจัยความขัดแย้งฯ CSCD
                                         

* คลิกที่รูปภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ *สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667