สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   รายงานผล KPIs  |   ติดต่อเรา  |   Loginเวทีสัมมนาวิชาการ “พื้นทีการเมืองของภาคประชาสังคมในความขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี“

รายละเอียด :
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560  สถานวิจัยความขัดแย้งฯ ม.อ.ปัตตานี  ร่วมกับ สภาประชาสังคมชายแดนใต้ และสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา จัดเวทีสัมมนาวิชาการ “พื้นทีการเมืองของภาคประชาสังคมในความขัดแย้งชายแดนใต้/ปาตานี“ การถอดบทเรียน 12 ปี ของการพัฒนา และบทบาทหน้าที่การทำงานของภาคประชาสังคมกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ พร้อมร่วมกันจัดทำแผนที่การทำงานเดินหน้าต่อไปของภาคประชาสังคมชายแดนใต้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน  

                                                                     

* คลิกที่รูปภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่ *สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667