สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   รายงานผล KPIs  |   ติดต่อเรา  |   Login     ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ PNC2017   โดยเปิดรับบทความ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://www.pnc2017.com/  


โพสต์โดย : Admin   
เมื่อวันที่ : 20 มิถุนายน 2559   

 


สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667