สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   รายงานผล KPIs  |   ติดต่อเรา  |   Login     

 Nonviolent Peaceforce ร่วมกับสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ และสถาบันวิชาการชายแดนใต้ เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในสถานการณ์ความขัดแย้งที่เน้นย้ำการปกป้องชีวิตผู้คนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดพร้อมนำบทเรียนในพื้นที่ขัดแย้งทั่วโลกมาแบ่งปันเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน
-----------------------------------------------------------------------------------Nonviolent Peaceforce ซึ่งเป็นองค์กร NGO ระหว่าประเทศที่มีบทบาทในการสร้างสันติภาพในพื้นที่ขัดแย้งทั่วโลกมากกว่า 25 ปีที่ทำงานด้านการปกป้องพลเรือนและศักดิศรีความเป็นมนุษย์ในพื้นที่ขัดแย้งด้วยสันติวิธีโดยอาศัยความร่วมมือและการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนที่ไม่ติดอาวุธหรือ Unarmed civilian protection (UCP) เป็นแนวทางการทำงานซึ่งปัจจุบันมีภารกิจอยู่ในเมืยนมาร์ ฟิลิปปินส์ เซาต์ซูดาน ในตะวันออกกลางและยูเครนการเปิดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบทเรียนของภาคประชาชนในกระบวนการสันติภาพ : ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์และจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ ที่ 22กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)  โดยกิจกรรมครั้งนี้เป็นการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องการปกป้องพลเรือน การลดความรุนแรงและการสร้างพื้นที่ปลอดภัยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนจากบทเรียนและการปฏิบัติการในพื้นที่ความขัดแย้งทั่วโลกวิทยากรในเวทีเสวนาประกอบด้วย Tiffany Easthom ซึ่งเป็นผู้อำนวยการประจำภาคพื้นตะวันออกกลาง ผู้อำนวยการประจำประเทศเซาต์ซูดานและเคยประจำการในศรีลังกามาก่อน Mel Duncan เป็นผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรและมีประสบการณ์ในกระบวนการสันติภาพในอเมริกากลาง คร่ำหวอดในกระบวนการแก้ปัญหาด้วยแนวทางสันติวิธี HUIBERT OLDENHUIS ผู้อำนวยการประจำเมียนมาร์ที่มีประสบการณ์ทั้งในอินโดนีเซีย เนปาล และเซาต์ซูดาน และ Delsy Ronnie ผู้อำนวยการประจำฟิลิปปินส์ที่เป็นคนอาเจะห์โดยกำเนิดมีประสบการณ์ด้านการฟื้นฟูประทศและกระบวนการสร้างสันติภาพ โพสต์โดย : Admin   
เมื่อวันที่ : 21 กรกฎาคม 2559   

 


สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667