สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   รายงานผล KPIs  |   ติดต่อเรา  |   Login     ม.อ.ปัตตานี ร่วมกับเครือข่ายจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพื่อประมวลองค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนผ่านทางการเมือง การไม่ใช้ความรุนแรง และการสื่อสารในการแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง หวังสร้างเครือข่ายนักวิชาการทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ ในวันที่ 24-26 มกราคม 2560 นี้
---------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ผู้อำนวยการสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชี้แจงว่า ระยะสองสามปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนผ่านความขัดแย้งที่ยืดเยื้อเรื้อรังของบางประเทศในภูมิภาคเอเชียมีความโดดเด่นน่าสนใจ เช่น กรณีของเนปาล และอาเจะห์ (อินโดนีเซีย) หรือมินดาเนา (ฟิลิปปินส์) และเมียนมาร์


กรณีตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า กระบวนการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองจำเป็นต้องใช้เวลาและต้องผ่านวงจรวิกฤติและทางตัน รวมถึงกรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยด้วย แต่เป็นที่น่าเสียดายที่พัฒนาการเหล่านี้มักถูกบดบังด้วยความรุนแรงที่ซับซ้อน เนื่องจากขบวนการศาสนาสุดโต่งที่เป็นภัยคุกคามทั่วโลก ภาวะประชาธิปไตยถดถอยในหลายภูมิภาค หายนะด้านมนุษยธรรมต่อผู้ลี้ภัย และความท้าทายอื่น ๆ ต่อความมั่นคงของมนุษย์ และนานาประเทศ


อ่านรายละเอียดทั้งหมด ได้ที่นี่ 


โพสต์โดย : Admin   
เมื่อวันที่ : 04 พฤศจิกายน 2559   

 


สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667