สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   รายงานผล KPIs  |   ติดต่อเรา  |   Login

     ผู้เขียน / ที่มา : งานพัฒนาบุคลากร ทางด้านการเมือง และความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมมีการเพิ่มอานาจ.


 

 

โพสต์โดย : Admin   
เมื่อวันที่ : 29 ตุลาคม 2556   

 


สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667