สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   รายงานผล KPIs  |   ติดต่อเรา  |   Login





     

ไฟล์นำเสนอ



กระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้



โดย



เมธัส อนุวัตรอุดม



สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 



เอกสารประกอบราชดำเนินสนทนา



"ประสบการณ์กระบวนการสันติภาพ: บทเรียนจากต่างประเทศสู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้"





 

 





โพสต์โดย : Admin   
เมื่อวันที่ : 13 พฤศจิกายน 2556   

 


สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667