สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   รายงานผล KPIs  |   ติดต่อเรา  |   Login

     

กอ.รมน.ยืนยันเดินหน้ากระบวนการสันติภาพต่อ ภาคประชาสังคม แนะรัฐตั้งองค์กรเพื่อสันติภาพทำงานจริงจัง ยกเลิกกฎอัยการศึกเพื่อเปิดพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนมีส่วนร่วม

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์อีเมล.การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การสื่อสาร ความขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพ: ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยวันสุดท้าย ณ ม.อ.ปัตตานี ปิดกิจกรรมด้วยการเสวนา เรื่อง บนเส้นทางสันติภาพชายแดนใต้ปตานีภายใต้บริบทใหม่ ณ ห้องบรรยาย 103 คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี โดยมีผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น.ส.พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม พลตรีนักรบ บุญบัวทอง รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการปฏิบัติที่ 5 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) นายรอมฎอน ปันจอร์ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ นายดอน ปาทาน สื่อมวลชนและนักวิจัยอิสระ และนางสาวรุ่งระวี เฉลิมศรีภิญโญรัชนักวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้เข้าร่วมการรับฟังและแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก 15683          นางสาวรุ่งระวีกล่าวตอนหนึ่งว่า กระบวนการพูดคุยสันติภาพในสมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีว่ามีข้อน่าสังเกตอยู่ 6 ประการ คือ 1) เกิดกระบวนการสันติภาพอย่างเป็นทางการ เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลไทยลงนามอย่างเป็นทางการที่จะพูดคุยกับบีอาร์เอ็น หลังจากที่มีการคุยกันทางลับและปฎิเสธเรื่องการพูดคุยมาโดยตลอด 2) มีเอกสารอธิบายข้อเรียกร้องของบีอาร์เอ็นต่อรัฐบาลไทย ที่กล่าวถึงสิทธิความเป็นเจ้าของเหนือดินแดน โดยอธิบายถึงการเรียกร้องสิทธิในการปกครองตนเอง ในเอกสารนี้ยังได้บอกว่าไม่ได้ต้องการแยกเป็นรัฐอิสระ3) บีอาร์เอ็นมีการสื่อสารกับสาธารณะ โดยเฉพาะยูทูป 4) บีอาร์เอ็นคุมกองกำลังที่ปฏิบัติการในพื้นที่ได้หรือไม่ ซึ่งเดือนรอมฎอนปีที่แล้ว ช่วง 8 วันแรกเหตุการณ์ความรุนแรงลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ มันสะท้อนข้อเท็จจริงบางประการ 5) รัฐไทยมีการยอมรับชัดเจนในบทบาทของมาเลเซียในฐานะกลุ่มที่สาม หรือ Third Party ที่จะให้เป็นตัวกลางการพูดคุย ซึ่งการเข้ามาของกลุ่มที่สามมีความจำเป็นอย่างมากในกระบวนการสันติภาพ และ 6) ประเด็นการปกครองตนเอง ยังเป็นการส่งสัญญาณจากผู้นำกองทัพไทยที่ไม่ดีต่อการเริ่มต้นพูดคุยอีกครั้ง แต่อยากให้เริ่มต้นด้วยการพูดคุยสร้างความจริงใจต่อกันมากกว่า          ด้านรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการปฏิบัติที่ 5 กอ.รมน. กล่าวว่า การเดินหน้าพูดคุยเพื่อสันติภาพจะเดินหน้าต่อ และจะมีความคืบหน้าในปลายเดือนหน้านี้ ตอนนี้เรามีการพูดคุยภายในถึงข้อตกลงก่อนหน้านี้ ว่าจะใช้กรอบเดิมในการเดินหน้าต่อ หรืออย่างไร โดยจะพิจารณาในมิติของกฎหมายด้วย แต่มีแนวโน้มที่จะยืนตามกรอบเดิม แต่อาจมีการปรับเพื่อให้กระบวนการสันติภาพเดินหน้าต่อไปได้          “ผมเรียนเลยว่าการพูดคุยที่ผ่านมานั้น เราคุยถูกตัว ฮัซซัน ตอยิบนี่ใช่ เป็นหัวหน้าฝ่ายต่างประเทศของบีอาร์เอ็น การข่าวของฝ่ายทหารยืนยันว่าใช่แน่นอน”พลตรีนักรบกล่าว 10557196          ขณะที่ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม แสดงความคิดเห็นว่า กระบวนการสันติภาพไม่ควรสิ้นสุด เพราะความขัดแย้งยังคงดำรงอยู่ มันเกิดขึ้นเป็นวัฎจักร แต่อาจเปลี่ยนไปตามบริบท เช่นเดียวกับปัญหาสิทธิมนุษยชนก็มักเกิดในพื้นที่ที่ไม่มีความรุนแรงด้วย สำหรับตนเงื่อนไขใหม่ที่อยากได้ คือ การยกเลิกกฎอัยการศึก เพราะควรมีพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพ การเข้าจับกุมตัวโดยไม่มีเหตุหรือหมายจับได้ และควบคุมตัวได้ภายใน 7 วัน ก็คงไม่มีใครกล้าเข้ามาพูดหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพขณะที่นายรอมฎอน เสนอแนะว่า ในกระบวนการสันติภาพมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะยกระดับสถานะของขบวนการให้มีฐานะเท่าเทียมกันและอยู่ในที่เดียวกัน รัฐบาลอาจจะไม่ชอบที่จะยกระดับศัตรูให้อยู่ในระดับเดียวกับตนเอง แต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ในกระบวนการสันติภาพส่วนผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา เสนอแนะเช่นกันว่า การแก้ปัญหาความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้แตกต่างจากความขัดแย้งจากพื้นที่อื่น จำเป็นต้องมีคณะทำงานสันติภาพถาวร แต่เรื่ององค์ประกอบสำคัญกว่า การสรรหาที่มีกรรมการเป็นกลุ่มอุปถัมภ์ มันก็คงไม่เวิร์ค อย่าเอาแต่คนที่หวังดีแต่พูดไม่รู้เรื่อง แต่ต้องมีคนที่คิดแตกต่างกันด้วย  แหล่งอ้างอิง  :  http://www.psu10725.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=692%3A2014-08-23-11-51-43&catid=36%3A2011-06-18-10-54-39&Itemid=71  


โพสต์โดย : Admin   
เมื่อวันที่ : 27 สิงหาคม 2557   

 


สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667