สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   รายงานผล KPIs  |   ติดต่อเรา  |   Login

      สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PRPM) ได้ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. - 3 มิ.ย.
2558 (รอบที่ 1) และวันที่ 1 ก.ย. - 11 ก.ย. 2558 (รอบที่ 2)
     ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://rdo.psu.ac.th/index.php/internal-fund/budget
และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณจิราวัลย์ โทร.6957 E-mail :
chirawan.l@psu.ac.th


โพสต์โดย : Admin   
เมื่อวันที่ : 20 เมษายน 2558   

 


สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667