สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   รายงานผล KPIs  |   ติดต่อเรา  |   Login

     แผนงานภาคีวิชาการสารเสพติด (ภวส.)
ประกาศรับผู้สนใจสมัครเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย/พัฒนางานด้านสารเสพติด
โดยเป็นการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการทบทวนองค์ ความรู้ การพัฒนาระบบข้อมูล
การพัฒนางานด้านการดูแลผู้เสพสารเสพติดในระบบสาธารณสุข ระบบ
ยุติธรรมและชุมชน
ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกดิวงจรการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้เสพสารเสพติด
ช่วยลดผลกระทบทางสุขภาพและสังคมจากการใช้สารเสพติด
สามารถนำข้อมูลมาปรับใช้และเสนอเพื่อเป็นมาตรการในการจัดการและป้องกันปัญหา
และเพิ่มความตระหนักและการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกภาคส่วนในสังคมในการจัดการกับปัญหายาเสพติดได้

     โดยผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2558 -
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://medipe2.psu.ac.th/tsan/ann.php?id=6


โพสต์โดย : Admin   
เมื่อวันที่ : 20 เมษายน 2558   

 


สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667