สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   รายงานผล KPIs  |   ติดต่อเรา  |   Login

      สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ได้กำหนดจัดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยมุ้งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2559
เพื่อให้นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงวัตถุประสงค์
แนวทางการจัดสรรและพิจารณาการให้ทุน
การแนะนำเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอการวิจัยที่ถูกต้อง
รวมทั้งการดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
โดยกำหนดให้มีการจัดประชุมในระดับภาค 4 ภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคกลาง
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้
และคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 3,000 คน
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงแนวทางในการนำเสนอทุนการวิจัยมุ้งเป้า
ประจำปีงบประมาณ 2559
     ท่านสามารถ Download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่
http://rdo.psu.ac.th/index.php/news/396-nrct0907


โพสต์โดย : Admin   
เมื่อวันที่ : 09 กรกฎาคม 2558   

 


สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667