สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   รายงานผล KPIs  |   ติดต่อเรา  |   Login

     รียน ผู้สนใจทุกท่าน

     สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจ
สมัครรับทุนสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัย จากประเทศฝรั่งเศส
รับสมัครถึงวันที่ 13 กันยายน 2558 นี้เท่านั้น
     ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://rdo.psu.ac.th/index.php/news/404-2015-07-27-03-24-30


โพสต์โดย : Admin   
เมื่อวันที่ : 28 กรกฎาคม 2558   

 


สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667