สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   รายงานผล KPIs  |   ติดต่อเรา  |   Login

     เรียน ผู้สนใจทุกท่าน

     ด้วยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง
มีความประสงค์จะให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์
ประจำปีงบประมาณ 2558 โดยผู้สนใจ
สามารถส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน 15 ชุด
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (MS Word) จำนวน 1 แผ่น มายัง สำนักวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

     ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่
http://rdo.psu.ac.th/index.php/news-fund/476-2559-2


โพสต์โดย : Admin   
เมื่อวันที่ : 19 ตุลาคม 2558   

 


สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667