สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

Center for Conflict Studies and Cultural Diversity [CSCD]

 
หน้าหลัก  |   นักวิจัย  |   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  |   เว็บบอร์ด  |   รายงานผล KPIs  |   ติดต่อเรา  |   Login

     เรียน ผู้สนใจทุกท่าน

     สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในฐานะที่เป็นหน่วยสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยให้สามารถขับเคลื่อน
และพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยเน้นวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
จึงขอประกาศทุนสนับสนุน ประจำปี 2559 ดังต่อไปนี้

     1.ทุนสนับสนุนเครือข่ายวิจัย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
http://rdo.psu.ac.th/index.php/internal-fund/research-network

     2.ทุนสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิจัยสู่ความเป็นเลิศ ปี 2559
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
http://rdo.psu.ac.th/index.php/internal-fund/funded-excellence

     หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิไลพร รองเลื่อน
โทร.074-28-6952 E-mail : pilaiporn.r@psu.ac.th


โพสต์โดย : Admin   
เมื่อวันที่ : 09 พฤศจิกายน 2558   

 


สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ (CSCD)
โทรศัพท์/โทรสาร 073-350433 มือถือ 086-4981667